The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8391 of 10246
Sender Date Recipient
Trykkefrihedsselskabet [+]

Sender’s Location

København

1.4.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr. Conferentsraad Thorvaldsen
har som Medlem af den kjøbenhavnske Afdeling af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug betalt Contingent for det første Halvaar, nemlig fra 1ste April til 1ste October 1840, samt Bidrag til Afdelingens Udgifter for det hele Aar fra samme Dato, i Alt med 7 Rigsbankmark, hvorfor qvitteres.

Kjøbenhavn d. 1 April 1840. Dirksen
General Comment

De fortrykte dele af dette dokument er markeret med gråt.

Archival Reference
gmIV, nr. 22
Last updated 10.05.2011 Print