No. 8015 of 10318
Sender Date Recipient
Jürgensen [+]

Sender’s Location

København.

13.2.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København.

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Højvelbaarne Hr Conferentzraad Thorwaldsen, Commendeur pp.

Et guld repeter Uhr istandsat
Kiobh d: 13 Februar 1839
3 Rbdlr: 2 [tegn for mark]
hvorfor ærbødigst qviterer
      Jürgensen
Archival Reference
gmIV, nr. 168
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Bills for Thorvaldsen
Last updated 10.05.2011 Print