The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9299 of 10246
Sender Date Recipient
Hans Caspersen [+]

Sender’s Location

København

25.4.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Efter Hrr Snedkermester Olsens Bestilling forfærdiget:

1843

April 12 støbte Segmenter med iborede og forsinkede Huller; 108 tilpassede og nedstrøgne tykke Holtzskruer, 12 smeddede og afdreiede Ruller med iborede Huller, 5 forskjellige Skruebolte med 6 kandtede Møttrikker og Skiver. 27 Rbdlr

H Caspersen & Sønner

Christianshavn d 25 April 1843.

Archival Reference
gmII, nr. 75
Last updated 10.05.2011 Print