The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5446 of 10244
Sender Date Recipient
Ordenskapitlet, København [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Stort sort laksegl med Ordenskapitlets emblem og teksten: DE KONGELIGE ORDENERS SEGL.
Desuden stemplet: L’AGENT DE DANEMARCK A ROME, omkring emblem.

15.1.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Til / Herr Etatsraad og Professor / Thorwaldsen Commandeur af / Dannebrogen. / Rom.
Tilskrift: Til Herr Etatsraad og Professor Torwaldsen Commandeur af Dannebrogsordenen.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

P. M.

I Følge Hans Majestæts allernaadigste Resolutioner af 28de Junii 1808 og 10de Martii 1809 har Herr Etatsraaden som Commandeur af Dannebrogsordenen, at erlægge i aarlig Bidrag til Dannebrogsmændenes Understøttelsesfonds for

det Aar til 1st. Juli 1830 . . . . 10 rbd.
og i Optagelses Gebyr . . . . 15 rbd.
Tilsammen= 25 rbd. Sølv

hvilke behageligst snarest mueligt ville være at betale til mig, som dernæst paa bemeldte Fonds Vegne derfore meddeler Qvitering.
Kiøbenhavn den
15’. Januar 18 31 under 31 Decb 1830.

FC Bülow

/ Bangert


[Med anden hånd påskrevet udskriftssiden:]
50 Via Felice.

Archival Reference
gmII, nr. 40
Last updated 24.10.2016 Print