The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6420 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen 29.3.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen
Abstract

Thorvaldsen has been for a walk with Andersen, holding his hand.

[...] Gik paa Pjazza Navoni hvor der vrimlede med Frugt og Boutikker. Om Aftenen ved Trevi. I Peters Kirken Stabat mater. Spadserede i Dag med Thorvaldsen, der bestandigt holdt mig i Haanden og talte kjærligt til mig. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thorvaldsen opmuntrede også ved andre lejligheder Andersen, mest fyndigt i beskrivelsen af 8.1.1834, hvor Thorvaldsen betror Andersen sine egne kneb ift. at finde sin egen vej som kunstner og være ligeglad med andres mening.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 372, ll. 1-5.

Subjects
Characterizations of Thorvaldsen · Accounts of Journeys · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 21.02.2020 Print