The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6376 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen 31.1.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

[...] Gik hen at tegne Soracte af og gik nu paa Auctionen der holdtes i Thorvaldsens Gaard over en afdød Malers Efterladenskab, jeg vilde gjerne have kjøbt Conturerne til Dante 3 Bind, men de gik i 18 Poul og jeg turde kun give 10; det var komisk at høre Opraaberen, han sang det i Recitativ og før Hammerslaget trak han Tonen saa lang og saa fiin, at den imellem slog over og man maatte Lee; den gamle Kock var der og satte da ogsaa sin komiske, fine Latter op. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 293, ll. 2-9.

Persons
H.W. Bissen · Hermann Ernst Freund · Bertel Thorvaldsen
Last updated 12.06.2017 Print