The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3870 of 10246
Sender Date Recipient
Ludvig Bødtcher [+]

Sender’s Location

Rom

After 24.12.1825 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Dog – som det fremgår, er optegnelsen skrevet i datid, dvs. efter den dag, der beskrives. Så den præcise datering er derfor sandsynligvis nogle dage efter 24.12.1825.

Ludvig Bødtcher [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

[...]

Aldrig har jeg seet ham herligere end Juleaften 1825. Aftenen tilforn gjorde vi efter hans Ordre uhyre Indkjøb af Vin, Rom, Sukker, Citroner etc., og han var selv nærværende, da Koop, Schmidt og jeg tillavede Punschextrakten, som han med jovial Kjendermine prøvede og rettede. I Mangel af gode Gjæs (de romerske ere mere berømte ved deres Skrig end ved deres Kjød), bleve tvende vældige Kalkuner kjøbte, hvis fede Rygge han selv befølte. Paa Højtidsaftenen pustede og svedte han ved Skorstenen for ret at lave os en god Julegrød, og nu og da lod han sig til Syne og rapporterede paa den pudserligste Maade sine snart glade Forhaabninger, snart ængstelige Tvivl om Grødens lykkelige Udfald. Imidlertid havde han med en endnu rigere Haand end Aaret tilforn bragt os Alle en Julegave af antike Stene, som vi i den gladeste Stemning sad og spillede Lotteri om. Døren fløj op, og med Triumf i hver Mine bragte han os nu Grødfadet, hævet højt i Vejret, ind paa Bordet, og nu begyndte en Juleaften, hvis Lige jeg aldrig har havt, og som jeg ikke er i Stand til at beskrive.

[...]

General Comment

Denne tekst beskriver juleaften 24.12.1825 i Thorvaldsens lejlighed for de danskere, der opholdt sig i Rom.


Teksten er et uddrag af Bødtchers håndskrevne hæfte: Dagbogsoptegnelser fra Rom 1825-26 m.m., der rummer notater og sange fra hele Bødtchers Rom-ophold 1824-35.
Teksten er skrevet af efter Hartmann, op. cit. Teksten er også trykt i Barfod, op. cit.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4480, 4°.
Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 97.
  • Sys Hartmann: I Sydens Land. Ludvig Bødtcher i Rom, København 1993, p. 107-108.

Subjects
Christmas · Lottery Games · Social Life in Denmark
Persons
Andreas Ludvig Koop · Ole Jørgen Schmidt · Bertel Thorvaldsen
Last updated 02.11.2017 Print