No. 1516 of 10318
Sender Date Recipient
J.F. Clemens [+]

Sender’s Location

København

26.3.1816 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.W. Eckersberg [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[...]

Jeg glemmer aldrig Sergel’s sidste Brev til mig førend han døde, hvori han priste Thorw: lykkelig at være i Rom, sigende: lad ham blive der og arbeyde for Norden; thi jeg føler ved mig selv og ikke uden Smerte, at, siden jeg forlod Rom er jeg gaaet hvert Aar tilbage.

[...]

General Comment

Af brevet citeres kun den del, der har med Thorvaldsen at gøre.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 302 – 2° a nr. 11-22
Other references

  • Leo Swane: J.F. Clemens. Biografi samt fortegnelse over hans kobberstik, København 1929, p. 318.
Subjects
A Free Man. Thorvaldsen's Continuance in Rome
Persons
Johan Tobias Sergel
Last updated 06.03.2012 Print