The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9892 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Laksegl med utydeligt motiv.

6.6.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Bygningscommissionen for det Thorwaldsenske Musæum

Tilskrift: Til Bygnings Commissionen for det Thorwaldsenske Musæum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

At vi, foranledigede ved Commissionens behagelige Skrivelse, dateret 21de f. M., under Dags Dato have beordret Kassereren ved Stadens Hovedkasse, Kammer-Assessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af dens Medlem, Silke Ulden og Lærredskræmmer J. H. Lund, 1000 Rbd, der udgjøre Restbeløbet af den ved det Kongelige Danske Cancellies Resolution, dateret 16 Januar f. A. til Decorerings Arbeide ved det Thorwaldsenske Museum bevilgede Sum af 14,000 Rbd det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, d 6 Juni 1845

Kierulff

Bentley

Algreen-Ussing Skibsted Riis-Lowson

Dahl Driefer Hansen

/[Holmer]

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 106
Last updated 22.08.2011 Print