The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9441 of 10246
Sender Date Recipient
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Sender’s Location

København

18.12.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Eftersom Museet nærmer sig sin Fuldendelse bliver det nødvendigen at Pladsen omkring det røddeliggøres, Til de Gienstande, som man allerede nu, da Bygningens Ydre er næsten færdig fuldført strax maa ønske fiernet, er det Stykke Levningen af den Muur, som ud til Gaarden forbandt den gamle forrige Remisebygning med Slotskirken. Man tillader sig derfor at henvende sig til den Kongel. Commission med tienstlig Anmodning om at der beh. maatte føies Foranstalting til bemeldte Muurstykkes Borttagelse saasnart som muligt.

Bygn. Comis. – 18 Dec 1843

Til d. K. Slotsby Comiss.

[skrevet på den anden side:]
Collin
Mundt
Hetsch
Driefer
Lund
Lund
Gamst

General Comment

Koncept er skrevet med blyant på bagsiden af en tryksag fra Københavns Brandforsikring dateret 30.10.1843.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 120
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 03.08.2011 Print