The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6882 of 10246
Sender Date Recipient
Marie Lehmann [+]

Sender’s Location

Napoli

8.5.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Marie Lehmann [+]

Recipient’s Location

Napoli

Abstract

Marie Puggaard misses Rome and Thorvaldsen.

Søndag den 8de Mai.
[...] nu hvor det dog er underligt at være borte fra Rom, jeg synes det er ligesom et Hjem for mig, og Gud veed om vi ikke, skal see den kjære Thorwaldsen meere, jeg har dog dandset saa mange gange med ham […]

General Comment

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Archival Reference
Privateje.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

Subjects
Thorvaldsen and Dancing
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 11.04.2020 Print