The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6869 of 10246
Sender Date Recipient
Marie Lehmann [+]

Sender’s Location

Rom

7.4.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Marie Lehmann [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

At an artists’ gathering in the evening, there was not room for Marie at the table, so she sat alone, but Thorvaldsen joined her and ended up dancing with a ham in his hand.

Torsdagen den 7de April

[...] Om Aftenen vare Kunstnerne her, de var meget fornøiede, der var ikke Plads til mig ved Bordet, hvorfor jeg sad alene ved et andet; aldrig saa snart begyndte de at drikke Skaaler og Thorwaldsen saa sit Snit, kom han listende hen til mig og begyndte der at spiise Skinke igjen til sidst blev han saa fornøiet at han tog heele Skinken i Haanden og begyndte at dandse. [...]

General Comment

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Archival Reference
Privateje.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

Subjects
Artistic Environment in Rome · Social Life in Italy · Thorvaldsen and Dancing · Thorvaldsen's Humour
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 22.10.2018 Print