The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2231 of 10246
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

5.5.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af Thiele II, p. 431, hvor denne brevpassage er trykt.

P.O. Brøndsted [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

[...]

I Formiddags talte jeg meget med Th. om Miss M–tzy, som nyelig er reist og har udførligere tilskrevet ham om deres Forhold. Jeg er for Th.s Skyld ret inderlig glad ved Afbrydelsen af den Forbindelse; hun havde vel Dannelse og megen – maaskee formegen, Kundskab, men intet Naturel, ingen Blomst, ingen munter Meddelelse; – hun have ennyeret ham ihiel, Gud skee Lov! at hun er borte.

[...]

General Comment

Denne brevpassage er gengivet fra Thiele, op. cit., som oplyser, at teksten stammer fra Brøndsteds dagbog.

Thiele
Gengivet i Thiele II, p. 431.
Subjects
Thorvaldsen's Women
Persons
Frances Mackenzie · Bertel Thorvaldsen
Last updated 19.01.2018 Print