The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8272 of 10246
Sender Date Recipient
Rasmus Carl Stæger [+]

Sender’s Location

København

Ca. 1840 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Optegnelse

over endel til det thorvaldsenske Museum tegnede Bidrag, som ikke ere komne Museet til Indtægt

  Indbydelsernes Nummere
1.
6.
7.
10
18:

20
39.

43.
49.
50
71.
78
92
207.
124
139
305.
309

314
316
253.
256
390
548
 
Kvitteringernes Nr for 2 detAar
29.
48
179
191
213
220
233
 
Kvitteringernes Nr for det 2det Aar
242
252.
259
271
272
276
289.
383
385
395
402.
406
416
457.
688.
689.
691
692
694
695
696
700
702
705
710
712
714.
720
723
727
729.
732
734.
735
739
740
741.
742
744
 

For 2det og 3die Aar tilsammen:
Kommandørkapitain P. M Tuxens
Kontraadmiral Flensborgs
Kopist Gundestrups
Kapitain Klaumanns
D’ Crigny’s
Helsingers
Generalløitenant Krags
Hammers
L: Mays
Kantor Lundstens
Keilsens
Funchs
Frænkels
Kancelliraadinde Holms
Marie Fabricius’s
Erritzøes
Møllers
P: Uldals
Karl Benckes
Grosserer I: D: Meurs’s
Overlærer Hages
Hofpossementmager Hansens
Generalmajor Michaelsens
Provst. Theilgaards
Sognepræst Friis’s
Kapitain Weyvads
Konferentsraad Arctanders
 
For 3die Aar alene
 
Kammerherre Kaas’s
Kommandør Suensens
Kopist Mathiasens
Sekreter Fogtmanns
– – ” – – Langes
Etatsraad Bojesens
Schultz’s
 
For 3die Aar alene:
 
 
H. N: Siersteds
R: Jensens
Pastor Schows
Doktor Kofods
Pastor Bulls
Undergraver Boysens
Kantor Wambergs
Jomfru Grahns
Theaterkasserer[?] Galls
Brandts
Jomfru Kristensens
” Rønnovs
Bocks
Isenkræmmer Heegaards
A: Fraenckels
C: M. Schneiders
Fæsters
Kittendorffs
Rasmussens
Schmidts
V. Schiwes
Lichts
F: Møllers
Eriksens
Muxolls
N: F. E. Møllers
Nielsens
L. Larsens
C: V. Jakobsens
V. A: Petersens
L: C: Schmidts
H: C: Wessings
F. Høyers
O: Hoppes
C: F Løfflers
A: Haurowitz’s
E: F: H Seehusens
C: E: Ibsens
C: V. Sshønbergs
 
Rbd
 
20
20
2
10
12
2
40
1
2
1
 
4
1
10
2
4
2
6
40
20
10
2
20
4
4
2
4
 
 
 
10
4
1
1
2
10
1
275
 
Rbd
275
2
 
5
5
4
 
 
2
1
 
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
314
S.
 
 
 
 
 
 
 
 
32
 
 
64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.
 
 
48
 
 
 
48
48
 
 
32
 
48
32
 
 
 
48
48
64
64
 
 
 
32
 
32
32
 
48
32
48
32
48
48
32
32
16
16
16
80
 


[dokumentets side 2:]

  Kvitteringernes Nre for 2det Aar
746
747
748
849.
855.
988.
1092
1138
1166
1168
1186
1197
1342
1537
– 46
– 78
– 79.
1698
1711
– 79
1931
– 95
– 97
2002
– 20
– 41
2134
2217
– 44
– 90
– 96.
2399.
2406
– 47
– 85
– 97
– 98.
2515
– 95
 
 
Kvitteringernes Nr for 2det Aar
2610
– 22
– 46
– 70
– 91
2708
– 67
2817
– 45
– 64
– 71
– 80
3128
– 79
3238a
– 85
 
Kvitteringernes Nr for 3die Aar
 
508
199
934
1022
1234
1822
For 3die Aar alene
 
 
C: Hjølunds
A.Olsens
A. F: V. Frietags
C: v Essen Barfods
Nellthropps
Student F. Smiths
Prokurator Nyeborgs
Underbrmst: Billings
Skrædderm: Grønfeldts
– – ” – – Schmits’s
Krigsraad Petersens
Exam: jur Kyhnels
Kopist Fugls
Provst Hjorths
Kleinsmedm: L: Sivertsens
C: N. Nissens
Pastor Brochdorffs
Khrre Gen: Adj Rømelings
Urtekræmmer C: Møllers
Kjøbmand Hagens
Kapitain Ebbesens
Komsum: Betjent Beckers
C. H. Qvists
Handelsbetjent Holtzous
Bechers
Litsenbroder Hansens
Toldbetjent Randers
Pastor Saabyes
Justitsraad Worsaaes
Professor Stougaards
Kjøbmand Lewis
Pastor Boechs
I. Appels
Uhrmager Engels
Amtsprovst Kruses
Sognefoged J: Mortensens
Skolelærer Hjorthøis’
Pastor emeritus Asmussens
Kammerjunker Kriegers
 
 
For 3die Aar alene
 
Fru v Voss’s
R. Dons’s
Kaas’s
Ponsaings
Drejers
Ponsaings
Major Mossins
Provst Plesners
Guldsmed J. Jørgensens
Krd Schleefrs[?]
Maler Goos’s
Hofraad Andresens
Oberst Frohbøses
Student Mackeprangs
Skrædder Schous
Major de Jones’s
 
Hertil kommer efternævnte Bidrag for 3die Aar, som have været opførte i Indtægtslisterne for bemeldte Aar, men igjen ere overstregede sammesteds:
Inspektør Conradsens
Fru E: M: v Wulichs
Halvdelen af Assessor Møllers
Konferentsraad Lassens
Havnekontrollør Holmers Enke
Kammerraad Heilmanns
Tilsammen
Rbd.
314
 
 
 
 
1
2
2
2
1
 
 
3
1
1
2
1
 
1
4
1
15
5
1
1
1
2
 
 
1
10
2
2
5
1
 
5
 
 
1
20
413
 
Rbd.
413
2
2
1
1
 
1
1
3
3
4
1
1
1
2
 
5
442
 
 
 
1
2
5
10
 
2
462
S.
80
 
32
32
16
 
 
 
 
 
64
64
 
48
 
 
 
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
16
 
 
 
 
 
 
64
 
16
16
 
 
16
 
S.
16
 
 
 
 
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
 
16
 
 
 
 
 
 
 
32
 
48
 
General Comment

Dette dokument er egentlig opstillet i tabelform i dobbelt bredde af det her viste. Af pladshensyn vises tabellen her i halv bredde, da det ikke har betydning for aflæsningen af indholdet.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,14
Last updated 28.06.2011 Print