The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7837 of 10246
Sender Date Recipient
J.E. Larsen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl.

24.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Til / Comiteen for det Thorvaldsenske Museum

Tilskrift: Til / Comiteen for det Thorvaldsenske Museum

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Conferentsraad Thorvaldsen har i Skrivelse af 16d October d: A: tilbudt at ville levere, til Frue Kirkes kunstneriske Decoration, blandt mere, de 12 Apostelsfigurer i Marmor, af hvilke 10 ere færdige, og fire Prophetstatuer, som han agter at lade udføre i Marmor til Nitscherne under Kirkens Portal, for 2,000rbd for hver Figur, eller i alt for 32,000 rbd, og dette Beløb har han, saafremt hans Tilbud antages, stillet til Comiteens Disposition.

Efterat den kongelige Universitetsdirection, paa Andragende fra Consistorium, har under 17d f: M: erhvervet Hans Majestæts Tilladelse til, at Conferentsraad Thorvaldsens Tilbud modtages, skulde man, ved at meddele Comiteen Underretning derom, tjenstligst melde, at de 20,000rbd for de 10 færdige Apostelstatuer ville kunne erholdes udbetalte i Universitetsqvæsturen.

Kjøbenhavn, den 24d December 1838.
J:E: Larsen

A W Scheel

[I venstre margen med blyant:] Concept

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 94
Last updated 11.05.2011 Print