The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9530 of 10246
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Sender’s Location

København

29.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian Dalgas [+]

Recipient’s Location

Livorno/Rom

Information on recipient

Tilskrift: Hrr Dalgas og Bravo.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Da afdøde Cftrd. Th: allerede i levende Live havde anmodet den Würtembergske Consul Hr de Kolb om at arrangere hans Mellemværende med Torlonia & Cts. i Rom, have vi undertegnede ved Fuldmagt af Dags Dato bemyndiget ham, til paa Boets Vegne at foretage de fornødne Skridt til en Regulering af dette Forhold; [xxxxxx] [xxx] og [xxxxxx] til [xxxxxx] i saa Henseende at erhverve en fuldstændig Contocourant og Opgiørelse af Ths Mellemværende med bemeldte Huus og de [xxxxxxx] Capitaler, som ere deponerede hos samme, og derefter at tilstille os samme til Undersøgelse og Approbation med alle vedrørende Bemærkninger og Oplysninger. I den Anledning tillade vi os at anmode Dem om at yde Hr de Kolb al Assistance til dette Foretagendes heldige Fremme, og isærdeleshed i [xxx] samme Hensde at forsyne ham med alle de Papirer, Beviser eller Documenter, af hvad Navn nævnes kan, hvoraf Boet maatte være i Besiddelse betræffende dette Mellemværende.

29 marts 1844

S Da     Dd 3

I sit i Rom oprettede Testmte af 10 Ap 1838 udnævntes Dansk Consul Luigi Chiaseri, Bravo og Küchler til Exct: testm:

Tilbagekaldelse af ethvert tidligere Testmente

24 Augst Comfrt. for NP : Torriani

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 195
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 28.06.2011 Print