The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8921 of 10246
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Sender’s Location

København

4.11.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Rasmus Carl Stæger [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et koncept.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Til

Hr. Justitsraad Gehsker. Stæger

Comitteen, som har modtaget det af Hr Justitr under 28 f: M. indsendte Regnskab for Indkasseringen af de, efter Deres Opfordring, i Løbet af de sidste 4 Aar indkomne Bidrag til Opførelsen af Thorvaldsens Museum, aflægger Dem hermed sin forbindtlige Tak for Udførelsen af denne af Dem velvilligen overtagne betydelige Forretning; og tilføier det Ønske, at De ville modtage medfølgende, med den store Kunstners Navn Buste og Arbeide prydede, Taffeluhr til Erindring om det Forhold, hvori De har staaet til det hele Foretagende, til T[xxxx] paa Contribuanterne− i hvis Navn vi sendte − forbindtst. af den Bistand De har ydet til Øiemedets Opnaaelse.−

Comiteen for Opførelsen af Thorvaldsens Museum

d 4 Nov 1841.

Collin. Clausen. Thiele. Schouw. Hetsch. Gamst. Koch.
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 188
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 22.06.2011 Print