The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8147 of 10246
Sender Date Recipient
Friederich Ernst von Prangen 8.8.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Formanden for Comiteen for Thorvaldsens Musæum, / S: T: Herr Conferentsraad Collin, C: a: D: Dbgsmd.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original
At jeg den 11te dennes igjen afreiser til Hertugdømmene, og formodentlig atter vil være omtrent 3 Maaneder fraværende i Tjenesteanliggender, skylder jeg den ærede Comite for Thorwaldsens Musæum at melde. Da jeg saaledes atter i en længere Tid ikke vil kunne deeltage i den Commissions Arbeider, som det er overdraget at tilveiebringe Planer og Forslag til Musæet, skulde jeg ærbødigst andrage paa at blive remplaceret i bemeldte Commission.
Kjøbenhavn den 8de August 1839. Ærbødigst
Prangen
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 140
Last updated 26.05.2011 Print