The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6330 of 10243
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Efter 1834 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

See Original
Bjeneme modtagen
–– dito ––
–– dito ––
Bjeneme modtagen ialt
1240 – 10
1291 – 70
875 –– 9
3406 – 89
  Bjeneme Udgiven
–– dito ––
–– dito ––
Bjeme Udgivt ialt
1301 – 50
1433 – 80
692 – 37
3427 – 67


  Bjenemes Udgift Juli
Bjenemes Modtagen Juli
Bjenemes Udgift Rest
3427 – 67
3406 – 89
20 – 78
 


Thorvaldsen Udgift til Bjeneme
– – – F – – dertil – –
Formodentlig som ikke er skrev[en]
2417 – 40
200 –– –
125 –– –
2742 – 40
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1834-1844.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 2, 1834-1844.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab No. 2, nr. 363
Subjects
Account No. 2, 1834-1844 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print