The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5828 of 10246
Sender Date Recipient
Luigi Bienaimé [+]

Sender’s Location

Rom

12.5.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

See Original

Sabbato 12 Maggio 1832
Esecuzione del B:[asso] Rilievo di Amore, e Gani:[me]de

  Som[m]inistrato, per avanzarlo scudi
L: Bienaimé oc[c]upazione al mede[si]mo B:[asso] R.[ilievo] Giornate 23 a paoli 12 il gio[r]no
Gior[na]te 6 al Ritrat[t]o di Rossell
9=
 
27=
    7
44
6
 
6
    2
4
 

Bienaimè

General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1832-1833.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 2, 1832-1833.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab No. 2, 1832, nr. 190
Subjects
Account No. 2, 1832-1833 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print