The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5582 of 10246
Sender Date Recipient
Luigi Bienaimé [+]

Sender’s Location

Rom

25.6.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

See Original
Giornate
Carlesi
Bardi
Gianfredi
Carlucio
Marini
Vaccà
Morescal..
M. Giacomo
Betti

5
4
5
5
4
5
 
1
Sabbato 25 Giugno 1831
al pezzo del Bucefalo
al solito pezzo
al solito pezzo
al San Giacomo
al S: Giovanni
al S. Giacomo magiore
aconto del pezzo della pace
 
S.
6
4
4
2
2
4
4
 
4
P.
 
8
 
5
 
 
 
8
2
B.
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Ragazo  
              due penelli ed altre spese
al Falco
Ferrari
Galleti
 
 
2
5
7
3
2
 
5
2
4
 
Somini.ne 40 6 1
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1822-1831.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 1, 1822-1831.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab No. 1, 1831, nr. 132
Subjects
Account No. 1, 1822-1831 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print