The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4847 of 10246
Sender Date Recipient
Luigi Bienaimé [+]

Sender’s Location

Rom

18.7.1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

See Original
Giornate   Sabbato 18 Luglio 1829 S. P. B.
Carlesi al Bassorilievo solito 6 6  
Gianfredi 1 al Bassorilievo solito   7  
Trabalza 6 al S. Filippo 4 8  
Carlucio al S. Simone 2 4  
Marini 6 al S. Simone 1 8  
Galleti 6 al Pottoschi 6    
Betti 6 a diversi lavori 4 2  
Giustino 6 per servizio di studio 1 4 2
Ferrari     1 7 8
Fachini   per piccoli trasporti dei lavori e altre spese di pattina e altro   5 5
    Soministraz.ne      
    Avere 30 2 5
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1822-1831.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 1, 1822-1831.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab No. 1, 1829, nr. 35
Subjects
Account No. 1, 1822-1831 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print