The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3304 of 10246
Sender Date Recipient
Luigi Bienaimé [+]

Sender’s Location

Rom

18.10.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

See Original
Io sotto scritto ho ricevuto dal Sig. Fraint per ordine del Sig.r Torvaldsen dal dì 13 Decembre 1823 fino ali 3 Genajo 1824
Adì 18 Ottobre 1823
ho ricevuto dal Sig.e Fraint per ordine del Sig.re Torvaldsen
e piu adì 8 Novembre 1823
ho ricevuto dal Sig. Fraint per ordine del Sig. Torvaldsen
 
 
Adì 15 Novembre 1823
Io sotto scritto ho ricevuto dal Sig.r Fraint, per ordine, a conto del Sig. C.. Torvaldsen per soministrare ai bisogni di studio e lavori, che si stano facendo
e piu per un bloco di marmo facente palmi 73
e piu il medemo giorno adi 29 No:bre
e piu il dì 6 Decembre ho ricevuto
Somma tottale
 
Scudi – 1 200
 
S.cudi 100
 
Scudi – 50

350
 
 
Scudi – 50
Scudi 51 – 1
Scudi 150 –
Scudi 32
283 1

 

L: Bienaimè

[Med blyant på bagsiden til venstre:]

895 – 0 – 9
142 – 1 – 2

875 – 0 – 9
1291 – 7 –

2166 – 7 – 9

[Til højre:]

550
200

750

131

3

222
182

40

General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1822-1831.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 1, 1822-1831.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab No. 1, 1822-1824, nr. 6
Subjects
Account No. 1, 1822-1831 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print