The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 57 of 10246
Sender Date Recipient
Johannes Kinchel [+]

Sender’s Location

København

Før 30.8.1796 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af stambogsindførslen, men Kinchel rejste til Vestindien i 1796, hvor han døde tre år senere, jf. Thomsen, op. cit. Kinchel hentyder da med ordene “vores Reise” til både sin egen og Thorvaldsens til Italien. Indførslen i stambogen stammer følgelig fra dette år og før Thorvaldsens afrejse 30.8.1796.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Farewell greeting in Thorvaldsen’s album.

See Original
Gid vi begge efter vores Reise igien maae
mødes, bedre men ikke ældre, lev vel saalænge
J.Kinchel
General Comment

Dette er Kinchels afskedshilsen til Thorvaldsen på en side i hans stambog, N213. Kinchel var på vej til St. Croix i Dansk Vestindien og billedhuggeren på sin vej til Italien.


Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Archival Reference
N213
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Ejnar Thomsen: ‘Fra Litteratus og Toldinspektør Peder Horrebow Hastes Stambog (1793-1818)’, in: Kulturminder 1939, p. 153 (og note 39).

Subjects
Thorvaldsen's Album · Friends of Thorvaldsen's Youth
Works
Last updated 09.02.2015 Print