The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6014 of 10246
Sender Date Recipient
Accademia Tiberina [+]

Sender’s Location

Rom

1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men hæftet, hvori den optræder, blev udgivet 1833. Thorvaldsen modtog sandsynligvis hæftet umiddelbart efter, hvorfor dedikationen må dateres til dette år.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

En dedikation til Thorvaldsen.

See Original

Al Signor Commenda[to]re
Alberto Thorwaldsen
Academico Tiberino

General Comment

Dette er en håndskrevet dedikation i publikationen: Alla tomba di Teresa Lepri tributo dell’ amicizia, Rom 1833. Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M876,14.
Personen, der har skrevet dedikationen, er ikke identificeret, men iflg. hæftets forord stod Accademia Tiberina som initiativtager til udgivelsen, jf. at Thorvaldsen tiltales som medlem. Akademiet er derfor sat på her som dedikationens ophavsmand.
Mindeskriftet består af en række digte og er stilet til Teresa Lepris enkemand, Annibale Lepri, som iflg. medlemsfortegnelsen Catalogo degli Accademici Tiberini, Rom 1837, M874,6 også var medlem af akademiet som “Archivista perpetuo”.
Hæftet rummer digtbidrag fra en kreds af Lepris venner, som også kendte Thorvaldsen, bl.a. Melchiorre Missirini, Giovan Battista Rosani, Carlo Emanuele Muzzarelli, Angelo M.Ricci.

Archival Reference
M876,14
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Dedication · Gifts for Thorvaldsen, Books · Thorvaldsen's Book Collection
Last updated 19.10.2014 Print