The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3624 of 10246
Sender Date Recipient
George Rennie [+]

Sender’s Location

Rom

Sandsynligvis 1824-25 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men den må sandsynligvis være blevet skrevet, da Rennie ankom til Rom ca. 1824-25, se den generelle kommentar.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Dedikation i en bog til Thorvaldsen.

See Original

Al Sige Cave. A Torwaldsen P.[?]
dal suo Affo. Amico

George Rennie

General Comment

Dette er en håndskreven dedikation i A. Andersen Feldborg: Denmark Delineated; or Sketches of the Present State of that Country, Edinburgh 1823. Bogen findes i Thorvaldsens bogsamling, M652.
Feldborg har selv signeret og dateret bogen “Phantassie 24 July 1824”. Phantassie var familien Rennies gård i Skotland, knap 40 km øst for Edinburgh. Det kan derfor antages, at Feldborg og George Rennie har kendt hinanden, og at Rennie bragte bogen med sig til Rom, da han ca. 1824-25 rejste dertil fra Storbritannien. Bogen må da være blevet foræret til Thorvaldsen i Rom formentlig på vegne af Feldborg som en gave. Ved overrækkelsen til Thorvaldsen skrev Rennie da nærværende dedikation i bogen.


Bogen rummer også en trykt dedikation til Thorvaldsen, som blev genbrugt i 2.-udgaven.

Archival Reference
M652
Subjects
Dedication · Gifts for Thorvaldsen, Books · Thorvaldsen's Book Collection
Persons
A. Andersen Feldborg
Last updated 19.10.2014 Print