The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3891 of 10246
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

Primo 1826 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår indirekte af bogen, hvori dedikationen er skrevet. Bogens dedikation er dateret 28.10.1825 (p. VIII), mens forordet kun er dateret oktober 1825 (p. XX). Da bogens trykkeår er angivet til 1826, må trykningen sandsynligvis have fundet sted primo 1826, hvorefter Thorvaldsen antagelig har fået overrakt sit eksemplar kort tid efter.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this dedication is not available at the moment.

Til

A. Thorvaldsen
den ædle danske Mand,
den store Konstner,
den hulde Ven,

fra en trofast og inderlig hengiven Dansk
Bröndsted.

General Comment

Denne dedikation findes i første bind af Brøndsteds bog Voyages dans la Grèce, der udkom i Paris 1826. Andet bind udkom 1830 og rummer også en dedikation.
Begge bind findes i Thorvaldsens bogsamling, M602.

Archival Reference
M602,1
Subjects
Dedication
Last updated 06.08.2014 Print