The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6997 of 10246
Sender Date Recipient
Pietro Camporese den yngre [+]

Sender’s Location

Rom

Sandsynligvis 1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men hæftet hvori den optræder, blev udgivet 1837. Det er sandsynligt, at Thorvaldsen fik overrakt hæftet samme år.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

A dedication to Thorvaldsen.

See Original

Al Chiarissimo Sigr Alberto Cave Commendatore Thorvaldsen
in segno di altissima stima

l’Autore

General Comment

Dette er en håndskrevet dedikation i Camporeses publikation: A sua eccellenza reverendissima Monsignore Antonio Tosti, tesoriere generale della R.C.A. questo progetto di mausoleo temporaneo immaginato a celebrare con pompa di solenni eseqvie il felice discoprimento nel Pantheon delle ossa di Raffaele Sanzio nel settembre dell’anno MDCCCXXXIII, Rom 1837.
Som det fremgår, handler hæftet om et muligt gravmæle for renæssancemaleren Rafael. Thorvaldsen var til stede både ved åbningen af Rafaels grav i Pantheon 14.9.1833 og ved genbegravelsen 18.10.1833. Han var derfor formodentlig interesseret i Camporeses projekt, jf. også Thorvaldsens eget reliefudkast Gravmæle over Rafael, A611.
Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M366,2.

Archival Reference
M366,2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Dedication · Gifts for Thorvaldsen, Books · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen and Raphael · Thorvaldsen's Book Collection
Last updated 20.10.2014 Print