The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3507 of 10246
Sender Date Recipient
Accademia di San Luca [+]

Sender’s Location

Rom

Før 4.7.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke direkte af indbydelsen, men da det omtalte arrangement fandt sted 4.7.1824, må indbydelsen være skrevet umiddelbart før.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Ponitificia Accademia di San Luca
Invito
per la Congregazione
del Consiglio
a di 4. Luglio Anno 1824,
alle ore
22 in punto.
a San Luca in Campo Vaccino.

General Comment

De fortrykte dele af dette dokument er markeret med gråt.
Over teksten ses et kobberstukkent emblem, der viser to figurer på en sky: En vinget kvinde med solbillede på brystet, dvs. Sandheden, og en laurbærkrans i hånden; og en lille vinget genius med trompet, der optræder som Fama, og holder i hånden en trekant dannet af sammenbundne redskaber: pensel, mejsel og passer, dvs. de tre bildende kunster, malerkunst, billedhuggerkunst og arkitektur. I et skriftbånd ses indskriften: ÆQVA POTESTAS, der betyder lige ret (for alle, eller her måske for de tre kunstarter, der er fremstillet allegorisk i kobberstikket).


Invitationen befinder sig bag på en af Thorvaldsens tegninger, C299r.

Archival Reference
C299v
Works
Last updated 14.05.2011 Print