The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.2.1824

Antagelig mener Gunnerus, at Stub skal stå for eller overvåge (evt. er vigilere beslægtet med det latinske vigilāre, der betyder at overvåge, føre tilsyn med) salget af relieffet i Italien.

Last updated 08.12.2010