The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.9.1823

Gunnerus anvender et retorisk greb, idet han forestiller sig, hvad Thorvaldsen kan have sagt og tænkt, jf. citationstegnene i denne og den ovenstående passage. På den måde forsøger han – en anelse desperat – at påvirke Thorvaldsen og overtale ham til at fremskynde forsendelsen af relieffet ved at selv at fremskrive Thorvaldsens ædle motiver.

Last updated 08.12.2010