The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.1.1817

Iflg. Thiele II, p. 291 var der tale om en marmorversion af Ganymedes skænker i skålen, jf. A43.

Last updated 01.02.2011