The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.4.1812

Det var ikke usædvanligt at lade post befordre af rejsende venner, hvorved man opnåede en billig og meget sikker postlevering, se hertil desuden referenceartiklen omhandlende datidens brevkultur. Det vides ikke, om Malling benyttede sig af Lundbyes tilbud om brevbefordring.

Last updated 07.01.2013