The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.4.1812

Dvs. et dokument, hvorved udstederen bemyndiger en anden til, for udstederens regning, at udbetale et beløb til en tredje, jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 4). Denne praksis var almindelig i samtiden, når man skulle udbetale penge til en person, som man ikke selv var i geografisk nærheden af. Se også Veksler.

Last updated 10.05.2016