The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.4.1812

Dansk møntenhed med meget ringe værdi, se hertil referenceartiklen omhandlende møntenheder.

Last updated 07.01.2013