The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Donation to Hans Henrik Gunnerus

Dvs. speciedaler. Datidens møntenheder var ustabile som følge af politiske uroligheder og krig, bl.a. med nedskrivningen af rigsbankdaleren efter kollapset af det dansk-norske pengesystem i 1813. Se referenceartiklen om Møntenheder for mere herom.

Last updated 07.01.2013