Comment on 28.3.1830

Thorvaldsen var 28.1.1810 blevet udnævnt til ridder af Dannebrog.

Last updated 05.07.2010