Comment on Thorvaldsen's Album

Yderligere findes tre tegninger i Thorvaldsens Museum med samme motiv: C498r, C498v, C499, C818r. C499 er ligeledes en stambogstegning. Den er udført til overkirurg Georg Christian Hansen, som var en del af besætningen på fregatten Thetis og skrev i Thorvaldsens stambog 3.11.1796. Se evt. referenceartiklen om Thetis.

Last updated 07.01.2013