The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.8.1829

Beløbet på 200 livres sterling lader til kun at skulle dække betalingen for de fire portrætbuster. En pris på 50 livres sterling pr. buste svarer til prisen for sådanne i 1832, jf. brev fra J.C. Donnellan af 10.2.1843. Selvom Thorvaldsen omtaler den ene buste (dvs. Thomas Henry Hope, A825) som en gave i brev af antagelig august 1828, skal det formentlig ikke forstås anderledes, end at gaven består i at have udført en marmorbuste efter en nyere og for Hope ukendt originalmodel i stedet for den oprindelige fra 1817, formentlig A266, (jf. tidligere kommentar vedr. busterne af Thomas Henry Hope). Thorvaldsen har altså formentlig oprindelig fået lovning på betaling for fire buster, men har udført en ny version af den ene buste gratis.
Et spinkelt alternativ kunne være, at en del af beløbet udgjordes af den bonus på 200 romerske sequiner (anno 1803), som Thorvaldsen fik lovning på ved Jasonkontraktens indgåelse i marts 1803. Dette virker dog ikke sandsynligt, hvis man tager Hopes ord for pålydende.
Der kendes ikke andre dokumenter, der beviser, at Thorvaldsen nogensinde fik den ekstra bonus udbetalt. Det er muligt, at dokumentet er gået gået tabt, eller at de 25 års ventetid har ophævet retten til at opnå bonus.

Last updated 07.01.2013