The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.8.1829

Dvs. bankierfirmaet Torlonia, ledet indtil februar 1829 af Giovanni Raimondo Torlonia og siden af hans sønner, bl.a. Marino Torlonia. Bankieren forestod udbetalingerne til og korrespondancen med Thorvaldsen, siden Hope i 1819 opgav selv at overtale Thorvaldsen til at afslutte arbejdet. Se hertil Hopes brev til Thorvaldsen af 6.4.1819, hvor overdragelsen annonceres.

Last updated 07.01.2013