The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.8.1829

Gaverne var de to just omtalte relieffer, samt formentlig den nyere portrætbuste af Hopes ældste søn, Henry Thomas Hope, A825, jf. kommentaren til busterne ovenfor.
Thorvaldsen nævner gaverne i sit følgebrev til fremsendelsen af værkerne skrevet hhv. på italiensk og fransk.

Last updated 07.01.2013