The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.8.1829

Vinteren 1828-1829. Thorvaldsen havde, antagelig i august, 1828 afsendt værkerne, der omtales i det følgende. Se hertil de to udkast til Thorvaldsens følgebrev til Hope skrevet hhv. på italiensk og fransk. I det italienske udkast kan læses en udførlig dateringsbegrundelse.

Last updated 07.01.2013