The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.3.1822

Jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning II) betyder sekel et tidsrum af hunderede år, men er også blevet brugt som en beskrivelse af det jordiske og verdslige liv anskuet som tidsbestemt og forgængeligt. Med andre ord beskriver Gunnerus her, hvordan eftertiden vil hædre Thorvaldsen.

Last updated 15.06.2010