The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.9.1823

Gunnerus omtaler flere gange Thorvaldsen som “Velgjører”, bl.a. i brev af 21.8.1822, og understreger på den måde Thorvaldsens velgørende rolle og den sociale status, der ligger heri.

Last updated 07.01.2013