The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.12.1822

Landini befinder sig i skrivende stund i Sankt Petersborg, det er dog uvist, hvor lang tid dette ophold varer. Ifølge Thiele III, p. 146 får Landini i foråret 1822 af Thorvaldsen til opgave at færdiggøre relieffet Caritas (relieffet blev senere købt af Kommissionen for Frue Kirke, hvor det nu er anbragt, jf. Thiele III, p. 148-149). Landini kan derfor først være taget afsted senere det samme år.
Ifølge Thieme-Becker, op. cit. skulle Landini være død 1821 i Sankt Petersborg, hvilket brevet afkræfter. Sass, op. cit. anfører også dødsåret 1821. For diskussionen om Landinis dødsår se desuden Tesan, op. cit., p. 201.

Last updated 24.04.2007