Comment on Antagelig tidligst 1810

Signaturen er ikke tydet, og brevet er derfor her sat med afsenderen NN.
Muligvis kunne der stå V. Jigy, eller J. Vigy? I hvert fald har brevet været lukket med et lille gråt laksegl med initialerne “JV” og brevpapiret har en prægning med initialerne “VJ”.

Last updated 21.01.2013