The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Middle February 1842

Dvs. den afdøde amerikanske præsident George Washingtons (1732-1799) fødselsdag, den 22.2., der i det år, brevet blev skrevet, øjensynlig faldt på en tirsdag.
Omtalen af datoen er et vigtigt indicium for dateringen af brevet, se dateringsbegrundelsen.

Last updated 15.03.2010