The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Kort før 17.5.1841

Den danske maler og daværende professor på akademiet, C.W. Eckersberg.

Last updated 01.03.2010