The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.6.1843

Juliane Johanne Antonetti var enke efter hofgipser Carlo Antonetti (ca. 1779-1833). Hendes gipseri var kendt under navnet Antonettis Enke.

Last updated 25.02.2010