The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.5.1831

Det let utydelige forbogstav ligner mest et “j”, men afsenderen må antageligt være identisk med Knud Frederik Juel, som var dansk gesandt i Paris fra 1822-1836.

Last updated 11.02.2010